Các bệnh lý nền khiến COVID-19 dễ tấn công cơ thể là gì?

2020-08-12T11:41:41+07:00By |Categories: Sức khỏe cộng đồng, Bệnh lý A-Z|Tags: , , |

Các bệnh lý nền (hay còn gọi là bệnh mãn tính) được định nghĩa rộng rãi là các tình trạng bệnh kéo dài