Sự kiện ngày 08/09/2019 đã diễn ra tại thành phố TP.HÀ NỘI vào ngày 08/09/2019. Duới đây là những video Clips và album hình đuợc chụp từ sự kiện này:

1. Video Overview về sự kiện 08/09/2019 tại Hà Nội

2. Album ảnh sự kiện 08/09/2019 tại Hà Nội

Xem tại link này: https://photos.app.goo.gl/UhKRRnzTmBVDsXJy6