Xét nghiệm GenoPac là xét nghiệm Gene di truyền dự đoán khả năng mắc các bệnh Ung thư và mãn tính không lây dựa việc sàng lọc các Gene lỗi bằng công nghệ giaỉ trình tự Gene thế hệ mới NGS (Next Generation Sequencing) thế hệ mới.

Xét nghiệm này rất hữu ích cho những ai có người thân mắc một số rối loạn liên quan đến gen, nhưng hiện không có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài.