Sàng lọc có thể giúp các bác sĩ tìm và điều trị sớm một số loại ung thư , trước khi chúng gây ra các triệu chứng. Phát hiện sớm rất quan trọng vì khi mô bất thường hoặc ung thư được phát hiện sớm, nó có thể dễ điều trị hơn.