• Giúp xác định chính xác nguy cơ tiến triển các loại bệnh ung thư, bệnh mãn tính ở giai đoạn rất sớm.
  • Phân tích diện rộng hơn 23.000 gen – công nghệ duy nhất ở thời điểm hiện tại
  • Mức độ chính xác lên đến 99,9% với hệ thống giải trình tự tiên tiến đạt quy chuẩn y khoa toàn cầu.
  • Trả kết quả nhanh chóng: trong vòng 2-3 tuần.
  • Sàng lọc nguy cơ 1 lần , dự báo rủi ro & lên kế hoạch dự phòng 1 đời