Loading Events

Dành cho giới chuyên môn (Bác Sĩ)

 

Photo:

https://photos.app.goo.gl/yJBvTcbCRV4MtrwG7

VTV1 đưa tin: 

 

VnExpress đưa tin: https://vnexpress.net/kinh-doanh/ifg-dua-cong-nghe-sang-loc-ung-thu-ve-viet-nam-3980792.html

Event trưa

 

Photo:

https://photos.app.goo.gl/UhKRRnzTmBVDsXJy6

 

 

 

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top