Bộ Y tế: Đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở TP Đà Nẵng từ ngày 01/7 đến 29/7 khẩn trương liên hệ y tế

2020-07-30T14:30:30+07:00By |Categories: Sức khỏe cộng đồng|Tags: , , |

Bộ Y tế đề nghị tất cả cá nhân từng có mặt ở TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian