[Hà Nội 08/09/2019] Tọa đàm giải pháp iCareBase đến với giới chuyên môn tại Việt Nam

[Hà Nội 08/09/2019] Tọa đàm giải pháp iCareBase đến với giới chuyên môn tại Việt Nam

Tọa đàm: “Sàng lọc Ung Thư & Các Bệnh Mãn Tính bằng công nghệ giải mã GEN thế hệ mới NGS” vừa đuợc tổ chức tại Hà Nội vào ngày 08-09-2019 đến với giới chuyên môn tại Việt Nam.

1. Tòa đàm được VTV1 đưa tin vào ngày 11/09/2019, dưới đây là đoạn clip được cắt lại từ bản tin:

2. Clip tóm tắt lại toàn bộ sự kiện với giới chuyên môn:

3. Album hình của sự kiện:

Xem album tại đây: https://photos.app.goo.gl/yJBvTcbCRV4MtrwG7

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *